česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Obchod a distribuce / Zlaté jablko, a.s.
Implementace Microsoft Dynamics NAV ve společnosti Zlaté jablko, a.s.

Situace

Společnost Zlaté jablko, a.s. je developerská a investorská společnost, která provádí výstavbu a komerční pronájem nemovitostí. Ve Zlíně realizovala projekt nákupního centra Zlaté Jablko a vybrala si pro projekt nejexkluzivnější lokalitu v centru Zlína.


Obchodní cíle

Informační systém musí  být centrální a integrovaný. Kromě základních funkčních požadavků, které jsou dané klíčovými obchodními procesy:

 • Finance
 • Nákup a prodej
 • Skladové hospodářství
 • Logistika a transporty
 • Marketing a podpora prodeje
 • Financování
 • Strategické plánování
 • Měření výkonnosti a získávání manažerských informací

Dále splňuje požadavky  na zabezpečení strategie dynamického rozvoje společnosti. Jedná se zejména o tyto požadavky:

 • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Jednoduše a rychle přizpůsobitelný systém
 • Účinná ochrana dat a možnost centrálního řízení pomocí LDAP
 • Maximální kompatibilita s ostatními produkty od společnosti Microsoft
 • Možnost pracovat v několika měnách


Primárním cílem implementace nového podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV je konsolidace informační podpory procesů do jednoho centralizovaného ERP systému a umožnění podpory zcela nových oblastí podnikání společnosti.

Řešení
Implementaci společnosti Zlaté jablko, a.s.  pojala společnost AXIOM SW  jako implementaci podnikového řešení pro podporu veškerých účetních procesů.

Uživatelé Microsoft Dynamics NAV ve společnosti Zlaté jablko, a.s. nyní využívají při svých operativních pracovních činnostech následující moduly systému:

 • Správa financí
 • Nákup
 • Prodej a pohledávky
 • Lidské zdroje
 • Správa

Implementace IS Microsoft Dynamics NAV byla provedena nasazením standardní české verze IS v kombinaci s SQL databází. Funkcionalita systému byla na přání zákazníka doplněna moduly společnosti AXIOM SW, mezi něž patří například:

 • Inventarizace účtu
 • Automatická aktualizace směnných kurzů ze serveru centrální banky.
 • Automatické banky (import a export bankovních výpisů – rozhraní Multicash v 3.0)
 • Kontační lístky
 • Příjmové a výdajové pokladní doklady
 • Předkontace
 • Splátkový kalendář
 • Státní výkazy (výsledovka, rozvaha, výkaz DPH)
 • Účetní uzávěrka
 • Modul Zálohy a Zápočty
 • Modul Správce dokumentů
 • Modul Zádržné
 • Modul Nájemní smlouvy

Modul Nájemní smlouvy

Modul Nájemní smlouvy slouží společnosti Zlaté jablko k evidenci smluvních vztahů mezi nájemcem - obchodním centrem Zlaté jablko a provozovateli nájemních jednotek. V informačním systému Microsoft Dynamics NAV se evidují všechny důležité parametry jako např. nájemní plocha, sazba za m2, poplatky za energie, servisní poplatky aj.

Modul umožňuje automatické generování faktur za spotřebované energie a služby. Pro vyúčtování zálohově placených energií jednotlivým nájemcům umožňuje modul automatické generování zálohových faktur. Modul Nájemní smlouvy pomohl zautomatizovat a zrychlit každodenní činnost pracovníků fakturačního odd.
  

Fáze projektu:

První fáze „Analýza finančních procesů“ – v této části proběhla definice oblasti financí. V této části byly popsány veškeré procesy, které se týkají vlivu na finanční část aplikace.
Druhá fáze „Detailní analýza a specifikace řešení“ – po skončení a akceptaci první fáze přišla stěžejní část celého projektu, a to druhá fáze. V této fázi došlo k detailní analýze a návrhu nově vznikajícího řešení.
Třetí fáze „Vývoj, dokumentace a migrace testovacích dat“ ¬– po odsouhlasení druhé fáze se začalo s vývojem definované aplikace, paralelně probíhalo částečné  testování, migrace dat a příprava dokumentace.
Čtvrtá fáze „Pilotní projekt“ – pilotní projekt byl odstartován v říjnu roku 2008. Hlavním cílem bylo prověřit aplikaci v ostrém provozu.

Každá fáze trvala přibližně jeden měsíce a obsahovala analýzu, implementaci, školení klíčových uživatelů a převod do rutinního provozu. Rozsah společnosti i rychlost, s jakou byla provedena analýza i implementace, kladla vysoké nároky na všechny členy projektového týmu

Přínosy

 • Podpora veškerých podnikových procesů
 • Zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení napříč celou společností
 • Podpora při rozhodování společnosti
 • Rychlá implementace nových služeb a inovace služeb  stávajících
 • Využití nejnovější technologické báze Microsoft s vazbou na budoucí využití e-business produktů
 • Aplikace umožňující neomezený růst
 • Všechny finanční a účetní funkce jsou integrovány v jednom systému
 • Customizovaný modul Nájemní smlouvy přináší usnadnění a zjednodušení každodenní práce pro uživatele

Produkty a technologie

• Microsoft Dynamics NAV 4.0
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Office 2003

 


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.