česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Služby / Strukturální fondy EU
Strukturální fondy EU

Česká republika získala jako členská země Evropské unie přístup ke Strukturálním fondům EU. Pomoc ze Strukturálních fondů se poskytuje pouze projektům, které splňují kritéria specifikované v programových dokumentech země. České orgány, které koordinují pomoc ze Strukturálních fondů, zavedly specifický soubor priorit na sedmileté programovací období. 

Společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. k Vám přichází s nabídkou bezplatné konzultační pomoci v oblasti grantů Strukturálních fondů. Pomocí níže definovaných kroků můžeme pomoci získat fondy v řádech až milionů korun na projekty založené na kvalitativních změnách IT zázemí, ale zároveň je i výrazně přesahující (např. nový systém řízení výroby včetně logistiky, skladů a podobně).

Aby byl projekt oprávněný k čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, musí korespondovat s prioritami a opatřeními specifického operačního programu. Zvažujete-li určitý projektový záměr a rádi byste se ucházeli o spolufinancování ze Strukturálních fondů EU, budete muset nejdříve identifikovat vhodný zdroj spolufinancování – to znamená vybrat nejvhodnější z operačních programů. Možnost požádat o prostředky ze Strukturálních fondů je stanovena porovnáním účelu projektu se specifickými prioritami a opatřeními každého operačního programu.

Základní kroky:

 1. Identifikace potencionálního klienta – žadatele o grantovou podporu
  za tímto účelem bude k dispozici dotazník rozsahu A4, popisující základní povinná kriteria uchazeče a projektu
 2. Detailnější rozbor informací o potencionálním žadateli, identifikace konkrétního potencionálního programu
 3. Identifikace grantového programu a podprogramu, stanovení strategie pro formulaci projektu a definice potřebných informací pro sestavení grantové žádosti
 4. Sestavení žádosti, zpracování studie proveditelnosti a zpracování cost-benefit analýzy
 5. Podání žádosti, uhrazení definované částky za zpracování žádosti a podkadů
 6. Účtování nákladů dle směrnic
 7. Realizace grantu, uhrazení definovaného procenta z celkových uznatelných nákladů

Časová náročnost:

 1. Celková doba zpracování žádosti se pohybuje v řádu týdnů
 2. Od momentu podání žádosti lze projekt začít realizovat a vynaložené náklady uznat
 3. Přidělení grantu je rozhodnuto do 3 měsíců od podání žádosti

Aktuální výzva

Program ICT v podnicích - III. výzva

Kdo může žádat:

 • malý a střední podnik, který má uzavřená 2 po sobě jdoucí zdaňovací
  období,
 • převažující ekonomická činnost žadatele a projektu (pokud lze určit) musí
  směřovat do zpracovatelského průmyslu – CZ

Výška dotace:

 • 50 – 60% ze způsobilých výdajů (dle velikosti společnosti),
 • minimálně 350 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

Na co lze získat podporu:

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní
  efektivity podniků,
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování efektivity
  dodavatelsko-odběratelských vztahů,
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení,
 • zavádění a rozšiřování informačních systémů při vývoji nových nebo
  inovaci stávajících výrobků a technologií,
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí
  v podnicích.

Důležité podmínky (některé):

 • cíle projektu musí být v souladu s cíli programu,
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m.
  Prahy,
 • minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a
  nehmotného majetku,
 • žadatel musí prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem, kde
  bude projekt realizovat.

V případě zájmu kontaktujte obchodní oddělení, telefonní číslo 577 113 112, e-mail obchod(at)axiomprovis.cz nebo vyplňte níže uvedený formulář.


 


Vaše jméno:
Vaše společnost:
Vaše adresa:
Váš e-mail:
Váš telefon:
Zpráva:

AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.