česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
HomePageSearchsite maps 
AXIOM PROVIS HELPDESK

News
Newsletter 1/2010 spoločnosti AXIOM PROVIS Int.
 
Dozviete sa viacej o novej verzii Microsoft Dynamics NAV 2009 a ďalších produktoch spoločnosti Microsoft.
 ... more
Automotiv Business Solutions
 Odvetvové riešenie založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Spoločnosť AXIOM PROVIS uviedla na český a slovenský trh riešenie podnikového systému pre dovozcov a prodajcov všetkých typov motorových vozidiel.
 ... more
e-BOOKS
 Odvetvové riešenie pre nakladateľov a vydavateľov.
 
Vedeli jste,.....že môžete pri svojej robote využívať laserové terminály?
 ... more

Tľačové správy

Kto sme?AXIOM PROVIS je česká spoločnosť a jej vznik sa datuje do roku 1991. V prvopočiatkoch sa venovala predaju výpočtovej techniky. Dôležitý zlom nastal v roku 1994, kedy AXIOM PROVIS vstúpila do partnerskej siete NAVISION, dnes Microsoft Dynamics™. Od tohto okamžiku sa venuje implementácii podnikových informačných systémov Microsoft Dynamics™ NAV v najrôznejších odvetvových sférach a poskytovaním odpovedajúcich služieb. V roku 2005 bola otvorená pobočka v Prahe a nasledujúci rok spoločnosť rozšírila portfólio dodávaných produktov o Microsoft Dynamics™ CRM.

Spoločnosť AXIOM PROVIS získala významný štatút Microsoft Gold Certified Partner. K dosiahnutiu najvyššieho partnerského titulu Microsoft musela splniť prísne požiadavky, mj. absolvovať testovanie u nezávislých organizácií, certifikovať svojich zamestnancov, a tým preukázať svoju odbornosť.
Partneri so štatútom Gold Certified Partner predstavujú špičku medzi partnermi spoločnosti Microsoft.

Našim zákazníkom poskytujeme ideálne zázemie, ktoré výrazne prispieva k ich ekonomickému rastu a prosperite. Svoje poslanie naplňujeme unikátnym prístupom k informačným technológiám. Naša filozofia nás zaväzuje k tomu, aby naše riešenia bola technologicky na vysokej úrovni, prístupná ľudom a znamenala reálny prínos pre efektívne riadenie firiem.

 
history
AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE.