česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Produkty a technologie Microsoft / SharePoint Portal Server

Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje škálovatelné funkce umožňující plnění důležitých cílů, například správu informačního obsahu a obchodních procesů, zjednodušení způsobu, jak lidé vyhledávají a sdílejí informace přes hranice sítí, a funkce podporující přijímání kvalifikovanějších rozhodnutí. Office SharePoint Server 2007 sjednocuje všechny intranetové, extranetové a webové aplikace v celém podniku do jedné jedné integrované platformy, a nahrazuje tím využívání oddělených fragmentovaných systémů.

Spravujte obsah a procesy

Zjednodušte dodržování podmínek licencí a udržujte obchodní informace zabezpečené prostřednictvím komplexní sady nástrojů pro správu a řízení elektronického obsahu. Zjednodušte každodenní složité obchodní procesy zpomalující produktivitu organizace, používáním elektronických formulářů a integrovaných pracovních postupů. Pracovní postupy mohou uživatelé zahajovat, sledovat a zapojovat se do nich prostřednictvím známých aplikací systému Microsoft Office, e-mailu nebo prohlížečů.

Zajistěte kontrolu dokumentů pomocí podrobné, rozšiřitelné správy zásad. Můžete definovat vlastní zásady správy dokumentů zajišťující řízení přístupových práv na úrovni jednotlivých položek, zadávat období platnosti dokumentů, definovat akce při vypršení platnosti a sledovat obsah prostřednictvím nastavení zásad auditování dokumentů. Díky integraci zásad se známými klientskými aplikacemi je dodržování pravidel pro zacházení s dokumenty přehledné a snadné. Integrace se Službou správy přístupových práv k informacím (Information Rights Management) zajišťuje, že proprietární a důvěrné informace jsou efektivně chráněny i bez připojení k serveru.
 
Dokumenty můžete centrálně ukládat, spravovat a přistupovat k nim v rámci celého podniku. Organizace mohou ukládat a uspořádat všechny obchodní dokumenty a obsah v jednom centrálním umístění a uživatelé mají k dispozici konzistentní mechanismus pro používání a vyhledávání relevantních informací. Nastavení výchozího úložiště lze změnit za účelem přidávání pracovních postupů, definování zásad pro práci s dokumenty a přidávání nových typů šablon a obsahu.
 
Zjednodušená správa webového obsahu. Poskytuje snadno ovladatelné funkce vytváření, schvalování a publikování webového obsahu. Šablony stránek a Rozložení stránky poskytují opakovatelně využitelné šablony pro vytvoření konzistentní vzhledu. Nové funkce umožňují publikovat obsah z jedné oblasti do jiné (například z webů pro spolupráci na portál) a efektivně publikovat webový obsah na intranetové, extranetové a internetové weby.
 
Rozšíření obchodních procesů v celé organizaci. Řešení založená na službě Forms Services umožňují bezpečně a přesně shromažďovat informace v rámci organizace i mimo ni bez nutnosti vývoje vlastních aplikací. Tyto informace pak lze snadno integrovat do obchodních systémů, uložit do knihoven dokumentů, použít ke spuštění procesů pracovních postupů nebo odeslat do webových služeb, a vyhnout se tak duplicitním činnostem a nákladným chybám, které jsou důsledkem ručního zadávání dat.
 
Zjednodušte si každodenní obchodní činnosti. Využijte pracovní postupy k automatizaci běžných obchodních činností a získání lepšího přehledu o těchto činnostech, například o kontrole a schvalování dokumentů, sledování potíží a shromažďování podpisů. Integrace se známými klientskými aplikacemi systému Microsoft Office, e-mailem a webovými prohlížeči zjednodušuje uživatelské rozhraní. Organizace mohou snadno integrované pracovní postupy změnit nebo definovat své vlastní, a to pomocí známých nástrojů společnosti Microsoft, jako je například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 (další generace aplikace Microsoft Office FrontPage) nebo vývojářská sada Microsoft Visual Studio.
 

Získejte lepší přehled o podniku

Monitorujte akcelerátory rozvoje podniku, přijímejte kvalifikovanější rozhodnutí v celé organizaci a proaktivně reagujte na důležité obchodní události.

Zveřejňujte důležité obchodní informace v jednom centrálním umístění. Můžete vytvářet živé, interaktivní portály pro obchodní aplikace, které shromažďují a zobrazují obchodní informace z různých zdrojů. Při vytváření těchto portálů můžete využít funkce, jako jsou například vývěsky, webové části, klíčové indikátory výkonu a technologie pro jejich propojení s obchodními daty z podnikových datových zdrojů. Centralizované Centrum sestav uživatelům poskytuje jediné místo pro vyhledávání nejnovějších tabulek, sestav nebo klíčových indikátorů výkonu.
 
Můžete rychle propojit osoby s informacemi. Funkce SharePoint Enterprise Search zahrnuje do předmětu vyhledávání osoby a obchodní data společně s dokumenty a webovými stránkami za účelem poskytování komplexnějších výsledků. Centrum vyhledávání zajišťuje zaměstnancům jediné integrované umístění pro vyhledávání obsahu, procesů, osob a obchodních dat, která jsou relevantní pro jejich konkrétní potřeby. Tak mohou osoby a organizace přijímat rozhodnutí rychleji, na základě nejnovějších informací a fakt.
 
Můžete sdílet obchodní data s širším okruhem uživatelů a současně zajistit ochranu citlivých informací. Služba Excel Services provozovaná na serveru Office SharePoint Server 2007 poskytuje přístup k datům a analýzám pomocí interaktivních tabulek aplikace Microsoft Office Excel v reálném čase z webového prohlížeče. Tyto tabulky slouží ke správě a efektivnímu sdílení jedné centralizované a aktuální verze a současně k zajištění ochrany všech citlivých a patentovaných informací vložených do dokumentů (například finančních modelů).
 
Můžete využít nestrukturované obchodní sítě k přijímání lepších rozhodnutí. Zaměstnanci mohou pomocí nových nástrojů pro správu know-how maximálně využít výkonné neformální sítě spolupracovníků, uvnitř organizací i mimo ně, a spojit se tak s osobami rychleji a efektivněji. Využitím těchto nezdokumentovaných obchodních vztahů a vyhledáním odborníků na danou problematiku mohou jednotlivci rychleji přijímat lepší rozhodnutí.
 
Odemkněte obchodní data. Integrované konektory poskytují přístup k datům v systémech SAP a Siebel. Funkce Katalog obchodních dat umožňuje integrovat data z obchodních aplikací na serveru SharePoint mnoha různými způsoby, prostřednictvím webových částí, seznamů, profilů osob a vyhledávání. Centrálně spravovaná připojení k podnikovým databázovým systémům postačí definovat jen jedenkrát a koncoví uživatelé pak mohou opakovaně využívat tato data bez nutnosti programování – obchodní data se tak snadno stávají součástí obsahu portálu. Katalog obchodních dat také poskytuje vyhledávací službě SharePoint Enterprise Search možnost vyhledávat data i v podnikových databázích bez nutnosti vývoje obslužných rutin protokolů, filtrů iFilter nebo vlastního kódu.
 


Zjednodušte interní a externí spolupráci

Sdílet znalosti, vyhledávat informace a spolupracovat můžete nyní snadněji a bezpečněji v rámci hranic organizace i mimo ně. Zapojte své partnery a zákazníky a využijte osobní sítě k efektivnějšímu propojení osob.

Zlepšete vztahy se zákazníky a partnery. Díky inteligentním, standardním řešením založeným na elektronických formulářích můžete shromažďovat obchodní informace od zákazníků a partnerů prostřednictvím webového prohlížeče. Integrace protokolu LDAP a podpora dalších připojitelných zprostředkovatelů ověření usnadňuje zapojení jiných adresářových služeb než Active Directory, a zjednodušuje tak nastavení extranetů. Rovněž zajišťuje lepší možnosti připojení k zákazníkům, partnerům a dodavatelům.
 
Všestranný nástroj Enterprise Search. Funkce SharePoint Enterprise Search serveru Office SharePoint Server 2007 zahrnuje do vyhledávání osoby a obchodní data společně s dokumenty a webovými stránkami za účelem poskytování komplexnějších výsledků. Vyhledávání je v serveru Office SharePoint Server všudypřítomné a je úzce integrováno s weby služby SharePoint, seznamy služby SharePoint, profily osob a dalšími součástmi. To umožňuje uživatelům vyhledávat požadované informace na všech místech portálu. Nástroj Enterprise Search umožňuje prohledávat obchodní data a výsledky hledání lze do značné míry přizpůsobit, lze například zobrazit specifické elementy metadat záznamů v podnikových databázových systémech.
 
Pracujte kdykoli a kdekoli chcete. Díky offline přístupu k seznamům a knihovnám dokumentů serveru Office SharePoint Server se zbavíte omezení připojení k podnikové síti. Úzká integrace se serverem Microsoft Office Groove Server 2007 dále zdokonaluje práci uživatelů offline.
 
Připojte se a sdílejte znalosti. Nové nástroje správy znalostí umožňují zaměstnancům vytvářet a využívat osobní sítě v organizacích i mimo ně. Zaměstnanci se snadněji dopracují k potřebným znalostem a sdílí je rychleji a efektivněji s dalšími uživateli.
 
Přizpůsobte si operace. Osobní web poskytuje uživatelům plně přizpůsobené prostředí s dedikovaným webem pro každého uživatele. Každý web lze použít k ukládání, prezentaci, zobrazení a správě obsahu, informací a aplikací kontrolovaným způsobem. Jednotlivé weby lze použít také k zobrazení informací o uživateli, například o jeho odbornostech a pracovní roli, o jeho spolupracovnících a manažerech, o skupinách a distribučních seznamech, do kterých uživatel patří, a o dokumentech, na nichž pracuje. Jednotlivé weby také zahrnují přímé mechanismy zabezpečení osobních údajů, takže se každý uživatel může rozhodnout, kolik informací poskytne a komu. Osobní web lze také plně přizpůsobit, aby vyhovoval požadavkům jednotlivých uživatelů.
 

Poskytněte oddělení IT nástroje k provádění strategických kroků

Zrychlete reakce oddělení IT na obchodní potřeby a snižte počet platforem nutných pro podporu všech intranetů, extranetů a webových aplikací v celém podniku na jedinou integrovanou platformu.

Získejte zdokonalenou podporu pro spolupráci. Office SharePoint Server 2007 je založen na škálovatelné architektuře s podporou webových služeb a standardů pro vzájemnou funkční spolupráci, mezi které patří jazyk XML a protokol SOAP (Simple Object Access Protocol). Office SharePoint Server 2007 obsahuje také otevřená rozhraní API s mnoha funkcemi a obslužné rutiny událostí pro seznamy a dokumenty. Ty umožňují integraci s existujícími systémy a poskytují flexibilitu pro přidávání nových technologií jiných společností. Podpora integrace protokolu LDAP pro další připojitelné zprostředkovatele ověřování usnadňuje spolupráci s jinými adresářovými službami než Active Directory. Integrovaná webová část WSRP Consumer umožňuje integraci s dalšími portálovými řešeními kompatibilními s technologií WSRP. Integrované konektory a webové části pro běžné obchodní systémy, například SAP a Siebel, zjednodušují způsob, jakým podnikoví uživatelé mohou získat přístup k datům v těchto systémech přímo z portálu.
 
Umožněte oddělení IT soustředit se na strategičtější úkoly. Uživatelé mohou nyní vytvářet weby, spouštět pracovní postupy, sami spravovat aplikace, získávat přístup k datům v podnikových databázových systémech, definovat zabezpečení na úrovni jednotlivých položek, obnovovat odstraněné položky a provádět další úkoly bez pomoci oddělení IT. Tato snížená závislost uživatelů na oddělení IT zvyšuje produktivitu a současně umožňuje oddělení IT zaměřit se na poskytování skutečných služeb přinášejících organizaci hodnotu. Katalog obchodních dat poskytuje možnost definovat a nasadit Knihovnu obchodních informací obsahující připojení podnikovým zdrojům dat. Katalog obchodních dat mohou podnikoví uživatele opakovaně využívat k vytváření přizpůsobených zobrazení obchodních dat bez nutnosti vývoje vlastního kódu.
 
Zjednodušte nasazení, správu dat a správu systému. Správa farmy webových serverů, publikování nového obsahu a správa synchronizace těchto webů je nyní mnohem snazší. Nasazení lze provést pomocí metody „shora dolů“ nebo „zdola nahoru“. Vytváření webů můžete zjednodušit pomocí integrovaných šablon pro vytváření běžných webů, včetně šablon rozložení oblastí a stránky a s předem konfigurovanou navigací. Zdokonalené funkce pro zálohování a obnovení obsahu usnadňují odborníkům v oblasti IT plánování zálohování, zálohování kolekcí více serverů a pozdější obnovení jednotlivých serverů.
 
Výkonné monitorování systému, sledování používání a nástroje monitorování. Tyto nástroje usnadňují rychlejší rozpoznávání a řešení problémů a zvyšují efektivitu provozu infrastruktury systému.

Více informací získáte zde nebo nás prosím kontaktujte na tel. číslech 577 113 111, 577 113 112 nebo na e-mail obchod(at)axiomprovis.cz. Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy.


Vaše jméno:
Vaše společnost:
Vaše adresa:
Váš e-mail:
Váš telefon:
Zpráva:

AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.