česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Potravinářství / MOKATE Czech s.r.o.

Implementace IS Microsoft Business Solutions - NAVISION 3.70 ve společnosti 
MOKATE Czech s.r.o.

Situace

MOKATE Czech s.r.o. je jednou ze středně velkých obchodně výrobních společností v ČR zabývajících se výrobou, balením, prodejem a distribucí potravinářských výrobků a je specializována na výrobu kávových, čajových a kakaových instantních produktů. Společnost se rozhodla změnit podnikové řešení z důvodu zvýšení efektivity práce, sjednocení systémů v rámci celé společnosti a získání stabilnějšího a růstově neomezeného systému. Rozhodující úlohu při změně systému sehrála také změna zákona o potravinářském průmyslu.

Jedná se o zákon 110/1997 Sb. (úplné novelizované znění viz. zákon 456/2004 Sb.) s odkazem na nařízení Evropského parlamentu a Rady - ES č.178/2002. Tento zákon vstoupil v platnost 1.1.2005 a ukládá firmám zajistit sledování potravin ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.

Obchodní cíle

K nutnosti změny podnikového řešení vedl souhrn následujících faktorů:

 • používání zastaralého software, těžkopádného pokud jde o jakékoliv úpravy a změny
 • nemožnost propojení stávajícího software a kancelářských produktů. Důsledkem byla velmi nízká produktivita práce.
 • IS, který bude schopen přesně sledovat čísla vstupních a výstupních dávek (šarží) potravinářských výrobků a následně umožní zpětné dohledání veškerých informací o konkrétní surovině či výrobku
 • zlepšení služeb a usnadnění komunikace se zákazníky
 • možnost integrace všech účetních celků (finance, nákup, prodej, zásoby, majetek a jiné)
 • potřeba sledovat vratné obaly

Řešení

 • projekt byl odstartován první fází projektu - podrobnou analýzou, zakončenou návrhem funkčního řešení
 • následné kroky v rámci implementační metodologie OnTarget směřovaly k nasazení systému, provedení potřebných úprav systému, zaškolení uživatelů a v konečné fázi ke zdárnému uvedení systému do "ostrého provozu". Během ledna a února 2005 došlo ke kompletnímu odladění aplikace.
 • v současné době poskytujeme společnosti MOKATE Czech konzultační služby a lze konstatovat, že všechny cíle, které byly na počátku implementace podnikového řešení MBS-Navision 3.70 stanoveny, byly splněny

Přínosy

Mezi hlavní přínosy projektu patří:

 • mimořádně krátká doba implementace IS MBS-Navision 3.70 od započetí analýzy do předání celého díla za pouhé tři měsíce
 • provázanost IS MBS-Navison 3.70 přímo s výrobním programem
 • zefektivnění práce veškerých skladových operací díky zavedení čárových kódů a používání mobilních laserových terminálů
 • evidence a sledování vratných obalů
 • růst efektivity práce při zpracování a analýze dat
 • zprůhlednění objednávek materiálového zásobování pro výrobu
 • eliminace většího množství ručních procesů při zpracování dat (převod informací do MS produktů, snadnější získávání konsolidovaných informací)
 • aplikace umožňující neomezený růst
 • integrace všech operací v jednom systému
 • podnikové řešení MBS-Navision 3.70 díky své technologii řeší zabezpečení přístupu na úrovni, jakou poskytují technologie NT

Produkty a technologie

 • Microsoft Business Solutions - NAVISION 3.70
 • nativní databáze Navision
 • další produkty Microsoft (MS Windows a MS Office)
 • mobilní terminály pro práci s čárovými kódy

Marketingový materiál.

 


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.