česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Výroba / MEZSERVIS
Plánování a řízení výroby ve společnosti MEZSERVIS

Společnost MEZSERVIS, spol. s r.o. je významný výrobce zakázkových elektrotechnických a strojírenských zařízení a posiluje svoji pozici na trhu také díky informačnímu systému Microsoft Dynamics NAV.

Výchozí situace

MEZSERVIS zaměstnává 210 lidí. Nosným programem je projekce, konstrukce a výroba elektrických a strojírenských zařízení včetně jejich výzkumu a vývoje. Specifikem je velmi různorodý charakter typů výrob: zakázková a malosériová elektrotechnická výroba a od roku 2008 také zakázková strojírenská výroba jednoúčelových strojů i opakovaná výroba drobných dílů. Před zahájením implementace Microsoft Dynamics NAV byl využíván informační systém „ušitý na míru“, který zahrnoval skladovou evidenci, nákup, účetnictví a část výroby. Byl nevyvážený, postrádal podporu řízení prodeje i podporu řízení výroby. Navíc, další rozvoj tohoto zákaznického řešení byl mimo možnosti jeho dodavatele.

Obchodní cíle

V průběhu roku 2005 vedení společnosti rozhodlo o zavedení nového informačního systému, který nahradí stávající řešení. Hlavním požadavkem bylo zajistit podporu pro současné i plánované aktivity společnosti a tím pomáhat při plnění jejích strategických cílů. Vysoký důraz byl také kladen na slučitelnost nového informačního systému se systémy typu CAD a CAE, na podporu rychlého průběhu předvýrobních etap a na otevřenost systému pro případné zákaznické úpravy.

Řešení

Za základ nového informačního systému byl vybrán Microsoft Dynamics NAV ve verzi 4.0 s databázovým serverem Microsoft SQL. Konfigurace byla zaměřena zejména na funkce související s 

 • prodejními činnostmi
 • plánováním nákupních požadavků
 • řízením a sledováním výroby
 • vazbou na CAD a CAE systémy

Implementace systému Microsoft Dynamics NAV proběhla s využitím metodiky „OnTarget“. Byly provedeny analýza požadavků zákazníka a návrh řešení, školení uživatelů, převody kmenových a historických dat i zahájení rutinního provozu. Práce na projektu byly zahájeny na podzim 2005. Díky aktivnímu přístupu zaměstnanců a podpoře vedení byl ostrý provoz v celé šíři zahájen na počátku roku 2006.

V průběhu rutinního provozu je informační systém dále rozvíjen s ohledem na rostoucí aktivity společnosti MEZSERVIS. V letech 2006 až 2008 tak došlo k

 • implementaci funkcí pro podrobné sledování nákladů na výrobní zakázky a projekty
 • akvizici nového strojírenského provozu a jeho začlenění do informačního systému
 • rozšíření interface na CAE a CAD systémy (původně EPLAN) o SOLID EDGE
 • rozsáhlejšímu rozvoji informačního systému v oblasti projektů a projektového řízení

Vedení společnosti plánuje další rozvoj, na který je informační systém již připraven:

 • rozšíření výrobního plánování o sledování kapacit s využitím technologických postupů
 • vybudování centrálního archivu podnikových dokumentů pod správou technologie Share Point Services propojeného s NAV
 • implementovat moduly NAV Business Notifications a NAV Business Analytics
 • využití vzdáleného přístupu obchodních a servisních zástupců pomocí Employee portálu 
 • použití systémů čárového kódu a sledování původu výrobku pomocí evidence sériových čísel

Vyjádření zákazníka
„Již nyní vidíme řadu výhod nového informačního systému“, říká jeho správce ing. František Bezděk. „Máme k dispozici mnoho cenných dat, například údaje o rozpracovanosti zakázky, zajištění materiálu, termínech nebo platebních podmínkách, které umíme vyhodnocovat a proces výroby ovlivňovat ještě v jeho průběhu. Přesto za nejdůležitější přínos nového informačního systému považujeme připravenost firmy na další rozvoj.“

Přínosy

K výraznému přínosu implementace nového informačního systému došlo zejména ve třech hlavních kategoriích:

1. Propojení s CAD a CAE systémy
Ve společnosti MEZSERVIS využívají konstruktéři ve strojírenské oblasti k práci moderní CAD systémy a rovněž projektanti v oblasti elektrotechnické projekce používají CAE systém. Microsoft Dynamics NAV je schopen bezpečného napojení na tato CAD a CAE data, což výrazně zjednodušilo správu a údržbu datové základny.

2. Flexibilní zpracování požadavků na materiál
Původní systém vytvořil ze zadané zakázky pevný požadavek na materiál, z něhož vznikla nákupní objednávka. Microsoft  Dynamics NAV provádí porovnávání požadavků na materiál z jednotlivých zakázek s dostupnými zdroji v čase jak na úrovni jednotlivých zakázek, tak i v souhrnu mezi celkovými požadavky a dodávkami.


3. Řízení různých typů výrob jediným systémem
V současnosti převažuje ve společnosti MEZSERVIS plánování zdrojů pro nový výrobní projekt prostřednictvím projektového řízení zakázek. Rozvoj strojírenské výroby přinese i potřebu kapacitního plánování z technologických postupů. Je výhodné, že tato změna nevyvolá změnu informačního systému, nýbrž bude stačit upřesnění technologických údajů a využití standardních funkcí pro řízení kapacit.

 

 


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.