česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Leasing / Leasing Slovenskej sporiteľne
Společnost Leasing Slovenskej Sporiteľne vsadila na Microsoft Dynamics NAV

Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., díky využívání informačního systému Microsoft Dynamics NAV dokáže rychle reagovat na potřeby trhu v oblasti operativního leasingu.

Výchozí stav

Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., člen finanční skupiny Slovenskej sporiteľne a ERSTEBANK se zabývá především poskytováním finančního leasingu pro osobní, užitkové a nákladní automobily a jinou dopravní techniku, stroje, zařízení a technologie.

Původní řešení správy operativního leasingu ve společnosti spočívalo v evidenci ve více softwarových aplikacích (např. Mark, Microsoft Excel, atd.). Pro zabezpečení střednědobé a dlouhodobé strategie společnosti bylo nutné vyměnit stávající informační systém, a proto se společnost rozhodla pro informační systém Microsoft Dynamics NAV včetně vertikálního řešení ABS LS Operativní leasing.

Obchodní cíle
 
Společnost Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. očekávala od implementace nového informačního systému zvýšení spolehlivosti a rychlosti zpracování informací, zlepšení informovanosti v obchodních procesech a zvýšení efektivity obchodných aktivit. Díky využití manažerských výstupů chtěla také dosáhnout vyšší efektivitu strategického a operativního řízení společnosti s možností flexibilně reagovat na aktuální situaci na trhu, a tím účinně snižovat náklady a zvyšovat výnosy.

Společnost si kladla při implementaci podnikového řešení jako cíl získat centrální a integrovaný informační systém. Požadovala implementaci základních funkčních požadavků, které jsou dané klíčovými obchodními procesy, jako je Operativní leasing a Finance.

Dále měl informační systém splňovat požadavky na zabezpečení strategie dynamického rozvoje společnosti. Jednalo se zejména o tyto požadavky:

 • V definovaných intervalech zajistit informace o aktuálním stavu leasingových smluv, předmětech leasingu, prodejních a marketingových akcích s následnou možností vyhodnocování jejich efektivity
 • Mít možnost vyhodnocování efektivity prodeje jednotlivým zákazníkům
 • Možnost pracovat v několika měnách
 • Možnost exportu finančních a účetních dat do dalších ERP systémů v rámci skupiny ERSTE BANK
 • Jedním ze základních požadavků byl kvalitní a efektivně využitelný modul  operativního leasingu
 • Maximální kompatibilita s ostatními produkty od společnosti Microsoft

Primárním cílem implementace nového podnikového řešení Microsoft Dynamics  NAV včetně ABS LS Operativní leasing byla konsolidace informační podpory procesů operativního leasingu do jednoho centralizovaného ERP systému.

Řešení

Implementaci ve společnosti Leasing Slovenskej sporiteľne pojala společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. jako implementaci podnikového řešení pro podporu  obchodních procesů včetně vertikálního řešení ABS LS Operativní leasing, který pokrývá a zpracovává všechny poskytované služby související s předměty leasingu jako např. financování, pojištění, řešení pojistných událostí, záruční i pozáruční servis, dálniční známky, atd. Současně je celé řešení připraveno na další rozšíření např. o moduly Finančního leasingu nebo Půjček.

Důležitou a nezbytnou součástí, která proběhla před vlastním zahájením projektu byla definice, revize a návrh obchodních procesů ve společnosti, na kterou navazovalo vypracování a odsouhlasení detailní specifikace modifikací standardního řešení Microsoft Dynamics NAV, modulu ABS LS Operativní leasing pro potřeby obchodních a finančních procesů ve společnosti Leasing Slovenskej sporiteľne. 

Modul ABS LS Operativní leasing splňuje požadované řešení související s předměty leasingu a umožňuje:

Evidenci leasingových smluv – karta smlouvy je jednou ze základních evidencí systému. Slouží k uchování veškerých údajů o smlouvě.

Leasingové kalkulace - umožňují interaktivní návrh leasingové smlouvy.

Evidenci majetku - majetek je evidován v Microsoft Dynamics NAV a je doplněn o některá pole charakteristická pro majetek u leasingových společností. Součástí evidence majetku jsou knihy odpisů, evidence údržby, atd.

Upomínky a penalizace - modul pracuje se saldem zákazníka, do kterého je při zaúčtování splátky přenesen předpis pohledávky. Proces zasílaní upomínek a penále je plně automatizován.

Dimenze - systém využívá dimenzí Microsoft Dynamics NAV, které zákazníkovi umožňují vyšší flexibilitu při práci s analýzami. Pomocí dimenzí lze také detailně analyzovat veškeré transakce v systému.

Použití více měn - možnost pracovat ve více měnách. Při účtování je automaticky provedena konverze do lokální měny stejně jako při účtování cizí měny z deníku.

Evidence pojistných smluv - jedná se o evidenci pojistných smluv u předmětů leasingu, výstupy sazeb a plateb pro flotilová pojištění.

Evidence pojistných událostí - slouží k evidenci pojistných událostí předmětů leasingu. Tato funkčnost nedovolí uzavřít pojistnou událost, pokud nebude plně zlikvidováno plnění této pojistné události.

Vozy na prodej - modul umožňuje nabídnout auta na leasing, na prodej (aukce nebo úrokové bazary atd.)

V rámci implementace podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV byla provedena také modernizace hardwarového a programového vybavení na jednotlivých pracovištích.

Fáze projektu:

První fáze „Analýza finančních procesů a procesů operativního leasingu“ – v této části proběhla definice oblasti financí. Byly popsány veškeré obchodní procesy, které souvisejí s hlavním oborem činnosti společnosti, tj. poskytování služeb operativního leasingu, a dále procesy, které se týkají vlivu na finanční část aplikace. První fáze byla zahájena v prosinci 2008 a trvala 2 měsíce.

Druhá fáze „Vývoj, test a dokumentace“ – po odsouhlasení první fáze se započalo s vývojem specifických oblastí definované aplikace, paralelně probíhala část testování a tvorba uživatelské dokumentace systému. Tato fáze probíhala necelé 3 měsíce.

Třetí fáze „Testovací provoz“ – testovací provoz byl zahájen počátkem května 2009 na testovací databázi, ve které došlo k otestování funkcionalit systému zahrnujících jednotlivé obchodní a finanční procesy zákazníkem podle předem odsouhlasených testovacích skriptů.

Čtvrtá fáze „Ostrý provoz“ – ostrý provoz byl úspěšně naplno odstartován koncem května 2009.


Přínosy

Přínosy přechodu na informační systém Microsoft Dynamics NAV s oborovým řešením ABS LS Operativní leasing se projevily ihned o spuštění systému. K jedním z hlavních přínosů bezesporu patří sjednocení datové základny v rámci společnosti a pořizování dat na jednom místě. Sjednocení dat a možnost nahlížení do systému on-line umožnilo např. sledovat platební morálku klientů. Pohledávky se podařilo ve společnosti tímto způsobem dosti snížit.


K dalším přínosům patří:

 • Systém poskytl pracovníkům a managementu nástroj pro aktuální vyhodnocování obchodních aktivit na základě sjednoceného úložiště dat
 • Automatické získání zůstatkové hodnoty a servisních nákladů na předmět leasingu za pomocí komunikace se specializovaným externím SW, na který je přímo napojen IS Microsoft Dynamics NAV
 • Automatizovaný importu katalogových karet vozů (předmětů leasingu) přímo do systému bez zásahu uživatele
 • Všechny obchodní, finanční a účetní funkce jsou integrovány v jednom systému. Jednotlivé obchodní případy jsou v systému automaticky promítány do účetnictví v reálném čase
 • Vysoká parametrizovatelnost systému umožňuje společnosti pružně měnit jednotlivé poskytované služby podle potřeb 
 • Zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení napříč celou společností díky propojení modulů operativní leasing a finance
 • Microsoft Dynamics NAV zabezpečuje vysokou provozní spolehlivost a bezpečnost uložených dat a funkčně vyhovuje všem nárokům na provoz v EU.


Produkty a technologie

Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1
Microsoft  Windows XP
Microsoft SQL 2005
Microsoft Office 2003, 2007
Microsoft SQL 2005 Reporting Services
Microsoft SQL 2005 Analysis Services

  Případová studie Leasing Slovenskej sporiteľne (52,2 kB)


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.