česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Obchod a distribuce / KRKA ČR s.r.o.


Společnost KRKA je jednou z vedoucích generických farmaceutických firem v Evropě. Její  produkty se prodávají ve více než 70 zemích světa. Postavení firmy na mezinárodním poli posilňují zahraniční společnosti a zastupitelské kanceláře. Vlastní výrobní kapacity a distribuční centra jsou v Polsku, Ruské federaci a Chorvatsku.

Výchozí stav

Společnost KRKA je jednou z vedoucích generických farmaceutických firem v Evropě.
V  současnosti patří mezi přední farmaceutické společnosti ve střední a východní Evropě. Obchodní operace společnosti KRKA jsou zaměřeny na farmaceuticko-chemické aktivity, které vedle produkce a prodeje léčivých přípravků pro humánní použití zahrnují rovněž výrobu a prodej veterinárních produktů, přípravků pro samoléčbu a kosmetických přípravků.

Obchodní cíle

Musí  být centrální a integrovaný. Kromě základních funkčních požadavků, které jsou dané klíčovými obchodními procesy:

 • Finance
 • Nákup a prodej
 • Skladové hospodářství
 • Logistika a transporty
 • Marketing a podpora prodeje
 • Financování
 • Strategické plánování
 • Měření výkonnosti a získávání manažerských informací

Dále splňuje požadavky  na zabezpečení strategie dynamického rozvoje společnosti. Jedná se zejména o tyto požadavky:

 • Schopnost být „jeden ERP systém společný pro všechny země“
 • Možnost pracovat v několika měnách
 • Možnost implementovat více legislativních vrstev
 • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Jednoduše a rychle přizpůsobitelný systém
 • Účinná ochrana dat a možnost centrálního řízení pomocí LDAP
 • Maximální kompatibilita s ostatními produkty od společnosti Microsoft

Primárním cílem implementace nového podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV je konsolidace informační podpory procesů do jednoho centralizovaného ERP systému a umožnění podpory zcela nových oblastí podnikání společnosti v celé Evropě.

Řešení

Implementaci společnosti KRKA pojala společnost AXIOM SW  jako implementaci podnikového řešení pro podporu veškerých účetních procesů. Implementace IS Microsoft Dynamics NAV zahrnuje dvě dceřiné společnosti holdingu KRKA v České a Slovenské republice.

Uživatelé Microsoft Dynamics NAV ve společnosti KRKA nyní využívají při svých operativních pracovních činnostech následující moduly systému:

 • Správa financí
 • Nákup
 • Prodej a pohledávky
 • Lidské zdroje
 • Správa

Implementace IS Microsoft Dynamics NAV ve společnosti KRKA byla provedena nasazením standardní české verze IS v kombinaci s SQL databází. Funkcionalita systému byla na přání zákazníka doplněna moduly společnosti AXIOM SW s.r.o., mezi něž patří například:

 • Předkontace
 • Automatická aktualizace směnných kurzů ze serveru centrální banky.
 • Automatické banky (import a export bankovních výpisů – rozhraní Multicash v 3.0)
 • Zálohové platby
 • Pokladna

Hardware a technická infrastruktura řešení je implementována a centrálně spravována mateřskou společnosti KRKA ve Slovinku. Uživatelé se připojují do systému vzdáleně využitím terminálových služeb aplikace Citrix.

Ve spolupráci se slovinským partnerem, společností ADACTA d.o.o., byly v systému implementovány další úpravy, které slouží pro vyhodnocování a konsolidaci dat v rámci nadnárodního holdingu společnosti KRKA.

Fáze projektu:

První fáze „Analýza finančních procesů“ – v této části proběhla definice oblasti financí. V této části byly popsány veškeré procesy, které se týkají vlivu na finanční část aplikace.
Druhá fáze „Detailní analýza a specifikace řešení“ – po skončení a akceptaci první fáze přišla stěžejní část celého projektu, a to druhá fáze. V této fázi došlo k detailní analýze
a návrhu nově vznikajícího řešení.
Třetí fáze „Vývoj, dokumentace a migrace testovacích dat“ ¬– po odsouhlasení druhé fáze se začalo s vývojem definované aplikace, paralelně probíhalo částečné  testování, migrace dat a příprava dokumentace.
Čtvrtá fáze „Pilotní projekt“ – pilotní projekt byl odstartován v lednu roku 2008. Hlavním cílem je prověřit aplikaci v ostrém provozu.


Přínosy

Implementace nového IS Microsoft Dynamics NAV pomůže společnosti dosáhnout hlavního strategického cíle.

K dalším přínosům patří:

 • Sjednocení systému do jedné sourodé aplikace „Microsoft Dynamics NAV“
 • Podpora veškerých podnikových procesů
 • Zlepšení spolupráce jednotlivých oddělení napříč celou společností
 • Podpora při rozhodování společnosti
 • Rychlá implementace nových služeb a inovace služeb  stávajících

Produkty a technologie

Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3
Microsoft  Windows XP

Marketingový materiál


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.