česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Nakladatelství / EastMedia
Microsoft Dynamics NAV napomáhá při distribuci inzertních časopisů

 

Situace

EastMedia, spol. s r.o. je středně velká vydavatelsko distribuční společnost působící v následujících zemích: Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Francii. Zabývá se vydavatelskou a distribuční činností inzertního časopisu Mag Real. Ten se specializuje na nákup a prodej realit.
Vedení společnosti EastMedia se rozhodlo změnit podnikové řešení, a tím zlepšit služby, které poskytuje svým zákazníkům a také zvýšit efektivitu práce při sledování pohybu časopisů na jednotlivých distribučních místech. K dalším požadavkům patří sjednocení systémů v rámci celé společnosti a posílení jeho stability, která umožní takřka neomezený růst a rozvoj i do dalších zemí. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo propojení laserových terminálů s nově zaváděným podnikovým řešením. Ve společnosti byla pro řízení procesů používána jedna zastaralá aplikace, která nebyla dostatečně flexibilní, pokud se jednalo o její úpravy a změny. Účetní agendu vedla doposud  společnost EastMedia u externí účetní firmy. K problémům docházelo zejména při tvorbě dokladů, které se musely vždy vytvářet dvakrát. Nejdříve ve formě Microsoft Excel ve společnosti EastMedia a následně v externím účetnictví. 

Obchodní cíle

Na nové řešení byly kladeny následující požadavky:
• zavedení nového systému sledování pohybů (odběrů) jednotlivých časopisů na distribučních místech pomocí laserových terminálů a následné propojení na vyhodnocovací nástroje v Microsoft Dynamics™ NAV
• integrace všech procesů společnosti (finance, nákup, prodej, zásoby, majetek a řízení vztahů se zákazníky) do jednoho řešení
• zlepšení služeb a usnadnění komunikace se zákazníky
• zlepšení obchodních procesů a následných vyhodnocovacích nástrojů, mezi které patří:
     - tabulky obratů po jednotlivých číslech vydání
     - tabulky obratů dle jednotlivých měsíců
     - tabulky obratů dle obchodních zástupců
     - přehledy pohybů a časů u jednotlivých distributorů
     - týdenní přehledy odběrů a zůstatků po jednotlivých distribučních místech
• zlepšení sledování finančních cílů a přesný přehled nad výsledky společnosti v jakémkoliv okamžiku
• zvýšení obratu společnosti na základě snížení časových prostojů v podnikových procesech

Řešení

Společnost EastMedia si vybrala pro nové podnikové řešení systém Microsoft Dynamics™ NAV. Následné kroky probíhaly v rámci implementační metodologie OnTarget (metodika používaná při implementacích informačního systému Microsoft Dynamics™ NAV). Tyto kroky směřovaly k nastavení systému, provedení potřebných úprav systému a jejich testování, zaškolení uživatelů a v konečné fázi ke zdárnému převodu dat z původního systému a uvedení nového systému do „ostrého provozu“.

Fáze projektu:

listopad 2005
– první fází projektu, která trvala čtrnáct dní, byla podrobná analýza požadavků zákazníka. Vyústila do návrhu budoucí architektury a funkčnosti řešení na bázi Microsoft Dynamics™ NAV.
prosince 2005 – druhá fáze zahrnovala vývoj a testování systému, kde docházelo k vývoji jednotlivých zákaznických úprav,  postupnému nastavení systému a zaškolení uživatelů. Tato fáze trvala tři týdny. 
prosinec 2005 – v třetí fázi docházelo k přípravě ostrého provozu u zákazníka. Postupně byly předány jednotlivé moduly a zákaznické úpravy. Vyústěním této fáze bylo ostré navedení dat a předání projektu. K ostrému provozu došlo 3. ledna 2006.
leden 2006 – během čtvrté fáze došlo ke kompletnímu odladění všech používaných funkčností aplikace a dokončení všech dodatečných uživatelských požadavků včetně předání laserových terminálů a aplikace, která slouží ke komunikaci mezi Microsoft Dynamics™ NAV a laserovými terminály.

Společnost EastMedia využívá moduly Finance, Prodej a marketing, Nákup, Sklad, Zdroje a Dlouhodobý majetek. Nadstavbovými moduly pak jsou:  Distribuce a komunikace s laserovými terminály.
Systém používá v současné době 5 uživatelů, v blízké budoucnosti se plánuje začlenění dalších třech firem (Slovensko, Maďarsko, Polsko) a nárůst uživatelů na 20. Připojení poboček bude probíhat pomocí terminálu.

Společnost získala podnikové řešení, které je schopno přesně sledovat jednotlivé pohyby časopisů na daných distribučních místech a také datumy s časy, kdy se pracovník na distribučním místě pohyboval. Pro možnost tohoto sledování byly na veškeré skladové operace zavedeny čárové kódy a mobilní laserové terminály. Nové podnikové řešení je tak přímo provázáno s distribučním modulem, který byl vyvinut v rámci implementace systému na základě zákazníkových požadavků přímo v Microsoft Dynamics™ NAV.


Distribuční modul je rozdělen do následujících integrovaných částí:

- Speciální objednávkový systém, který umožňuje celoroční tvorbu objednávek pro jednotlivá čísla vydání a v nich umístění vybraných inzerátů
- Sledování vytíženosti po číslech vydání, systém umožňuje sledovat umístění inzerátů dle zákazníků v jednotlivých číslech. Největší výhodou této části je možnost sledovaní neobsazeného místa v časopise
- Terminály - tato část umožňuje pomocí laserových terminálů sledování pohybu jednotlivých časopisů a také sledování pohybu distributorů. Nasnímaná data jsou denně přenášena do systému Microsoft Dynamics™ NAV, kde jsou následně vyhodnocována managementem společnosti

Distribuční modul také slouží ke zprůhlednění a k odstranění časových ztrát distributorů při rozvážení časopisů na jednotlivá distribuční místa.

Spolupráce mezi dodavatelem řešení, firmou AXIOM PROVIS Int., s.r.o. a společností EastMedia, spol. s r.o., nadále probíhá na úrovni konzultací.

Přínosy

Mezi hlavní přínosy projektu patří:

• integrace všech operací do jednoho systému - propojení prodeje, nákupu, zásobování, distribuce a dlouhodobého majetku
• mimořádně krátká doba implementace nového systému od započetí analýzy do předání celého díla za pouhý měsíc a půl
• provázanost nového podnikového řešení přímo s distribučním procesem pomocí laserových terminálů a aplikace, která slouží k přenosu dat
• zefektivnění práce veškerých skladových a distribučních operací díky zavedení čárových kódů a používání mobilních laserových terminálů
• přehled výsledků společnosti ve kterémkoliv okamžiku pomocí vytvořených finančních a statistických reportů, i přímý náhled do dat
• snadný přístup vedení společnost k finančním výsledků a hospodaření podniku
• růst efektivity práce při zpracování a analýze finančních a skladových dat 
• aplikace umožňující neomezený růst společnosti


Produkty a technologie

Microsoft Dynamics™ NAV 4.0
Microsoft  Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Office 2003
Mobilní terminály pro práci s čárovými kódy (Unitech T630)

Marketingový materiál.


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.