česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Stavebnictví / CEMEX Czech Republic

Implementace podnikového řešení MBS - Navision 3.60

Situace

Společnost CEMEX Czech Republic,s.r.o. je nejvýznamnější výrobce betonových směsí s působností po celé ČR. Vedení společnosti se rozhodlo pro implementaci podnikového informačního systému Microsoft Business Solutions – Navision na pobočce v Dětmarovicích. Rozhodnutí společnosti CEMEX Czech Republic o nutnosti nového podnikového řešení bylo dáno zejména nutností integrovat finanční, prodejní, nákupní, výrobní a skladové informace v rámci jednoho systému s důrazem na řídící a analytické možnosti vybraného informačního systému. Dalším neméně důležitým požadavkem byla integrace dat z výrobního systému Siemens a vážícího systému Schenck do vybraného podnikového řešení.

Obchodní cíle

 • Společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. potřebovala podnikové řešení, které bude schopno zautomatizovat výrobní a prodejní procesy s co nejmenší náročností pro uživatele
 • Základním cílem pro společnost zabývající se výrobou betonu a zvláštního betonu, jeho rozvozem, uložením a prodejem, jakož i veškerou činností s tím související, dále těžbou a zpracováním písku a štěrku a tím spojeným odbytem a obchodem, byla nutná integrace dat z výrobního systému Siemens a z vážícího systému Schenck.

Řešení

 • Řešení je založeno na MBS Navision 3.60 na nativní databázi. V řešení je uplatněna komunikace C/ODBC s dalšími funkčními celky jiných dodavatelů zejména výrobních technologií (Siemens).
 • Analýza a návrh řešení, které stanovily potřeby a okruhy řešení. Na základě dokumentu návrhu řešení byly realizovány potřebné programové úpravy a další nastavení systému.
 • Vývoj a testování programových úprav. V tomto bodě implementace projektu byly řešeny programové úpravy na základě návrhu řešení. Jednotlivé úpravy byly akceptovány klíčovými uživateli zákazníka a připravovány k ostrému provozu. Hlavní úpravou byla integrace se systémem Schenck a se systémem Siemens.
 • Byla provedena Migrace dat z původního systému.
 • Závěrečný test systému byl proveden ve spolupráci s klíčovými uživateli a vybranými uživateli z provozu. Na základě akceptace tohoto závěrečného testu byla odsouhlasena funkčnost systému a tento byl předán k užívání.

 

Přínosy

 • Provázanost MBS - Navision 3.60 s výrobním systémem Siemens a  vážícím systémem Schenck
 • Plná automatizace procesů, kdy dodávky a plnění cisteren a vlaků probíhají 24 hod denně 7 dní v týdnu.
 • Podnikové řešení MBS - Navision 3.60 plně odpovídá požadavkům společnosti na moderní systém s jednoduchým přístupem k datům, jednoduchým ovládáním pro uživatele na všech úrovních a výbornými funkčnostmi pro vytváření finančních analýz.
 • Systém umožňuje managementu okamžitý přístup k veškerým potřebným informacím a díky tomu také možnost efektivního rozhodování o dalším směřování firmy

Produkty a technologie

Technologie

 • Windows 2000 server
 • Microsoft Business Solutions - Navision 3.60
 • Databáze - nativní
 • Stanice - Windows 2000

Marketingový materiál.

 

 


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.