česky english deutsch slovensky polsky rusky rumunsky
Úvodní stranaVyhledávánímapa stránek 
AXIOM PROVIS HELPDESK

Novinky
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015
 
Představení nové verze Microsoft Dynamics NAV 2015 Zarezervujte si ve svém kalendáři datum 27. ledna 2015 a přijměte pozvání na akci, na které prodiskutujeme s odborníky aktuální témata, která rezonují v českém podnikatelském prostředí. Akce je pro Vás zdarma, pokud při registraci využijete kód AXIOM, který vložíte do pole Referenční kód pozvání. Více informací: kzakova@axiomprovis.cz
 ... více informací
Automotive Business Solutions
 Oborové řešení založené na Microsoft Dynamics NAV
 
Společnost AXIOM PROVIS Int. uvedla na český a slovenský trh řešení podnikového systému pro dovozce a prodejce všech typů motorových vozidel.
 ... více informací
e-BOOKS
 Oborové řešení pro nakladatele a vydavatele.
 
Věděli jste,.....že můžete při své práci využívat laserové terminály?
 ... více informací

Reference / Případové studie dle oborů / Automotive / AAA Auto a.s.
Microsoft Dynamics NAV napomáhá při růstu a rozvoji společnosti AAA Auto, a.s.

AAA AUTO a. s., největší síť autobazarů v České republice, se rozhodla vyměnit svou nesourodou informační platformu na bázi Linuxu a dalších produktů. Jako ideální řešení byl vybrán systém Microsoft Dynamics NAV, který je dostatečnou zárukou úspěšné realizace strategie růstu společnosti ve střednědobém horizontu. Po jeho zavedení bude společnost AAA AUTO moci zrychlit svůj růst a zkvalitnit nabízené služby. I díky tomuto projektu se tak může AAA AUTO stát v brzké době na mezinárodním trhu s automobily nejvýznamnějším hráčem.

Situace

Společnost AAA Auto a. s., je největším středoevropským obchodníkem s ojetými vozy. Na celkové ploše 67 200 m² nabízí přes 4000 vozů různých typů a značek. Měsíčně prodá více než 3800 aut. AAA AUTO rovněž působí na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a v nedávné době expandovala na polský trh.
Dosavadní IT podpora obchodních procesů je zabezpečována desítkami nesourodých specifických aplikací. Některé byly vyvinuty interně, jiné zakoupeny. Technologicky využívaly různých platforem: od Oracle přes Microsoft po Foxpro, od Linux po Windows. Přes svou rozmanitost byly doposud stávající IT systémy schopny poskytovat společnosti dostatečnou podporu a pružnost.
Pokud se však tento mozaikovitý IT systém posoudí v horizontu střednědobého rozvoje společnosti a její strategie, nelze přehlédnout zjevné limity jeho budoucích možností. Ač se nyní zdá být vyhovující, v brzké době by se mohl stát citelnou brzdou. Největším rizikem je přitom fakt, že užívané systémy byly navrženy pro jednu zemi, jeden jazyk a práci s jednou měnou. Další problémy jsou spojeny s integrací dat a systémů, s jejich vkládáním a aktualizacemi.
Společnost AAA AUTO přitom plánuje expanzi do celé Evropy. Položila si proto otázku: Je dosavadní informační podpora schopna zabezpečit efektivní dosažení tohoto cíle? Odpověď byla jasná: Nikoliv! Proto padlo rozhodnutí vybudovat novou jednotnou platformu, která bude vyhovovat budoucím potřebám společnosti a současně vyřeší většinu momentálních problémů.

Obchodní cíle

Jaké jsou požadavky na ideální systém pro společnost AAA AUTO a.s.? Musí být centrální a integrovaný. Kromě základních funkčních požadavků, které jsou dané klíčovými obchodními procesy:

 • Finance
 • Nákup a prodej
 • Skladové hospodářství
 • Logistika a transporty
 • Marketing a podpora prodeje
 • Financování
 • Strategické plánování
 • Měření výkonnosti a získávání manažerských informací

Dále splňuje požadavky na zabezpečení strategie dynamického rozvoje společnosti. Jedná se zejména o tyto požadavky:

 • Schopnost být „jeden ERP systém, společný pro všechny země“
 • Schopnost pracovat v různých jazykových mutacích
 • Možnost pracovat v několika měnách
 • Možnost implementovat více legislativních vrstev
 • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Jednoduše a rychle přizpůsobitelný systém
 • Účinná ochrana dat a možnost centrálního řízení pomocí LDAP
 • Maximální kompatibilita s ostatními produkty od společnosti Microsoft

Primárním cílem implementace nového podnikového řešení Microsoft Dynamics NAV je konsolidace informační podpory procesů do jedného centralizovaného ERP systému a umožnění  podpory zcela nových oblastí podnikání společnosti v celé Evropě.
 
Řešení

Společnost AAA AUTO a.s. se rozhodla pro implemetaci nového podnikového řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV v dubnu 2006. Nejvíce splňoval požadavky zákazníka projekt předložený společností Microsoft a jejím partnerem AXIOM PROVIS Int., s.r.o., který představil své vertikální řešení ABS (Automotive Business Solutions). Celý projekt je postaven na perspektivních technologiích od společnosti Microsoft, které přináší nejnižší TCO (tj. celkových nákladů na vlastnictví).

Pro nespornou promyšlenost, působivost a elegantní „jednoduchost“ dostal projekt i řešení jméno "Mona Lisa".
Mona Lisa je postavena na ERP řešení Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 s následným plánovaným přechodem na budoucí zlomovou verzi v historii řešení Microsoft Dynamics NAV, a to na verzi 5.1. Od ní společnost AAA AUTO očekává možnost integrace pomocí web services.

Databázové řešení je zabezpečeno dvěma databázovými servery v režimu cluster na bázi Microsoft SQL 2005. Aplikační vrstva je postavena na produktu Microsoft Windows Server 2003 - x64.

Nástroje Business Inteligence jsou implementovány odděleně, v rámci projektu Mona Lisa je implementován nástroj Business Analytics využívající nových možností MS SQL 2005 Serveru. Uživatelská vrstva je tvořena farmou IIS pro Business Inteligence, farmou Windows terminal services pro klienta Microsoft Dynamics NAV. Uživatelská autorizace je plně postavena na řešení přes LDAP (Microsoft  Active Directory). Pro zabezpečení výkonnostních požadavků, dostatečné škálovatelnosti a zajištění minimalizace výpadků systému se tam, kde to technologie Microsoft dovolily, použil Load Balancing a Clustering.

Implementaci ve společnosti AAA AUTO a.s. pojala společnost AXIOM PROVIS Int., s.r.o. jako implementaci podnikového řešení pro podporu veškerých obchodních procesů, tj.:

 • Autobazar (výkup vozidel, prodej vozidel, prodej doplňujících produktů, správa klíčů, správa dokumentů, apod.)
 • Autoservis (řeší servis vozidel)
 • Transporty (řešení přepravu vozidel)
 • Autosalon (dealerství s novými vozidly)
 • Standardní finance
 • Vnitropodnikové účtování
 • Nákup a závazky
 • Prodej
 • Skladové hospodářství
 • Strategické plánování
 • Měření výkonnosti a správa manažerských informací

Řešení je postaveno na původním vertikálním řešení ABS (Automotive Business Solution) od společnosti AXIOM PROVIS Int., s.r.o.

Důležitou a nezbytnou součástí, která proběhla před vlastním zahájením projektu „Mona Lisa“ byla definice, revize a návrh procesů (projekt byl interně nazýván „Da Vinci“). Definici procesů provedla společnost IDS Scheer, která v současné době provádí kontrolu kvality dodávky projektu.

Fáze projektu:

První fáze „Analýza finančních procesů“ – v této části proběhla definice zbývající oblasti, a to oblasti financí. V této části byly popsány veškeré procesy, které se týkají vlivu na finanční část aplikace.
Druhá fáze „Detailní analýza a specifikace řešení“ – po skončení a akceptaci první fáze přišla stěžejní část celého projektu, a to druhá fáze. V této fázi byla provedena detailní analýza a návrh nově vznikajícího řešení „Mona Lisa“.
Třetí fáze „Vývoj, dokumentace a migrace testovacích dat“ - po odsouhlasení druhé fáze se započalo s vývojem definované aplikace, paralelně probíhala část testování, zkušební migrace dat a tvorba dokumentace.
Čtvrtá fáze „Pilotní projekt“ – pilotní projekt byl úspěšně odstartován v únoru roku 2007 na pobočce v Budapešti. Hlavním cílem je prověřit aplikaci v ostrém provozu.
Pátá fáze „Roll out systému“ – Roll out sytému do České republiky, která je pro společnost AAA AUTO primární se očekává v prvním pololetí roku 2007. Následně bude v krátkých časových odstupech prováděn roll out do dalších zemí, ve kterých AAA AUTO a.s. působí, a to Slovensko, Polsko, Rumunsko.

Přínosy

Mona Lisa pomůže společnosti AAA AUTO a.s. dosáhnout hlavního strategického cíle: „Masivní, efektivní a pružné mezinárodní expanze“. Dosavadní měření ukazují, že doba potřebná pro implementaci již existující pobočky do nového systému Mona Lisa bude oproti implementaci do nynějších systémů mnohem kratší. Ze současných 30 dní se implementace zkrátí až na cílových 5 dnů.  U zahraničních trhů, na které se chystá společnost AAA AUTO a.s. vstoupit, se očekává maximální doba implementace 4 týdny (dosluhující systémy na to potřebují 3 měsíce).

Inovativnost projektu

Realizace projektu jako takového, včetně návrhu nových procesů, zpracovaných společností IDS Scheer, přinesl řadu významných vylepšení téměř ve všech oblastech fungování společnosti.

Vylepšení se dotkla zejména následujících oblastí:

Finance a Controling

Náklady / Výnosy k vozům – je možné sledování veškerých nákladů a výnosů vázaných na konkrétní vozidlo. S tímto také souvisí přesné vyhodnocení profitů. Tato funkcionalita je základním prvkem pro následné analýzy výsledků
a rozhodování o strategii v oblasti prodeje i výkupu.

Saldo zákazníků a dodavatelů přes všechny společnosti – protože centrální databáze Microsoft Dynamics NAV obsahuje několik desítek společností patřících do skupiny AAA Auto bylo zajištěno, že systém umožní sledovat v reálném čase salda všech zákazníků i dodavatelů napříč celou databází on-line.

Globální návrh a odsouhlasení plateb za všechny společnosti – z podobného důvodu, který byl zmíněn v případě sald zákazníků a dodavatelů byla připravena funkcionalita centrálního odsouhlasení plateb napříč všemi společnostmi.

Sledování cílového stavu pobočky - definice cílového počtu vozů na pobočce podle uživatelsky definovatelných kritérií, on-line vyhodnocení plánovaného
a skutečného stavu.

On-line přehled vykoupených/prodaných vozů – toto on-line vyhodnocení je zásadní pro střední management společnosti a operativní rozhodování. Sledování je možné on-line přes všechny země, společnosti a pobočky.

Systém výpočtu provizí – data pro výpočet provizí jsou čerpána ze všech modulů Microsoft Dynamics NAV a pokrývají výpočet provizí z pohledu všech operací spojených s výkupem a prodejem vozu. Toto vše je kombinováno s údaji o pojištění a prodejem vozů na leasing. Správný výpočet a realizace provizí je jedním se základních zaměstnaneckých motivačních faktorů a proto je kladen velký důraz na tuto funkcionalitu.

Podpora IFRS a mezinárodního výkaznictví – důležitým prvkem pro společnosti působící na burze je předkládání výsledků společnosti dle mezinárodních standardů. Společnost AAA Auto vykazuje dle IFRS, kdy je systémem Microsoft Dynamics NAV zajištěna plná podpora pro toto výkaznictví
i zpracování dat.

Komunikace se zákazníky

Komunikace s CRM – byla realizována on-line komunikace se systémem pro CRM. Tento systém umožňuje efektivní komunikaci se zákazníky společnosti. V rámci této komunikace se přenášejí zejména údaje o kontaktech, vozidlech, plánování schůzek se zákazníky a další.)

Komunikace s dalšími systémy

Interface pro pojišťovny – je realizován elektronický přenos pojistek
do pojišťoven a import provizí získaných od pojišťoven. Tato komunikace významně zefektivňuje celý proces komunikace a významně snižuje riziko vzniku chyb.

Interface pro leasingové společnosti – podobně jako u elektronické komunikace s pojišťovnami je zajištěna elektronická výměna dat s leasingovými společnostmi.

Eurotax – pro obchod s použitými vozidly jsou důležitá data o jednotlivých vozidlech, která poskytuje systém Eurotax. Do Microsoft Dynamics NAV byly zapracovány algoritmy pro ocenění vozidel na bázi dat z Eurotaxu. V pravidelných intervalech probíhá komunikace s centrální databází Eurotax
a jsou aktualizována základní data.

Reporty a tisk

Automatické generování DSR – aby byl zefektivněn proces reportingu
a optimalizován výkon systému je využito automatického nočního generování reportů, a to zejména do formátu Microsoft Excel.

Tisk cedulí – pro zajištění větší efektivity a usnadnění procesu manipulace s vozidly je realizován tisk cedulí pro jednotlivá vozidla přímo ze systému Microsoft Dynamics NAV. Každá pobočka má možnost ovlivňovat svůj vlastní tisk dle okamžitých potřeb.

Central status report – jedná se o významný on-line přehled nad vybranými klíčovými ukazateli. Jedná se o ukazatele typu prodeje vozů dle poboček, zemí apod., výkupy vozů dle poboček a zemí, výpočty leasingových penetrací (kolik vozů bylo prodáno na leasing apod.). Tento on-line přehled je využíván managementem společnosti pro sledování aktuálního stavu a pro přijímání operativních rozhodnutí.

Možnost tisku dokumentů do šablon – pro zajištění maximální pružnosti práce se systémem a jeho administrace byl připraven tisk dokumentů (kupní prodejní smlouvy, obchodní podmínky a další) dle šablon uložených ve formátu Microsoft Word. Uživatelsky je možné mapování databázových do šablon uložených v Microsoft Word. Všechny šablony je možné uložit v různých jazycích a systém při tisku dle pobočky a země automaticky tiskne správnou jazykovou mutaci daného dokumentu

Automatické generování hit-listů a black-listů – úspěch společnosti AAA Auto spočívá ve velmi dobrém využití dostupných informací. Důležitým faktorem je správný výkup vozidel. Pro optimalizaci tohoto procesu se používají tzv. black-listy a hit-listy, které jsou automaticky generovány. Slouží k analýze poptávaných a nežádoucích typů vozů podle uživatelem definovaných kritérií a jim přidělených vah.


Kontrolní mechanismy

Kontrola povinných polí – při využívání informačního systému dochází k významným ztrátám informací, ze kterých pramení následné další problémy, pokud nejsou informace zadávány kompletně. Pro snížení těchto nepřesností slouží funkcionalita povinných polí, která spočívá v definici  polí jež mají být vyplněna a takto je zajištěno, že uživatel zadá veškerá požadovaná data do informačního systému.


Vyhledávání a filtrování

Detailní vyhledávaní – nad celou databází a všemi společnostmi je možno vyhledávat dle různých kritérií a uložených šablon. Následně je možnost zobrazení různých výsledků dle potřeb uživatele. Toto vyhledávání je jednou z nejpoužívanějších funkčností systému, a proto je také výrazně optimalizováno. Vyhledávání probíhá nad řádově statisícem až miliony položek a odezva je v řádu sekund.


Zajímavá výhra nad konkurencí
Pomocí implementace systému Microsoft Dynamics NAV a automobilové nadstavby ABS (Automotive Business Solution) společnost získala významnou konkurenční výhodu proti konkurenci. Sjednocením informací a možností jejich analýzy má management společnosti v rukou významný nástroj pro strategické řízení společnosti a všech aktivit.


Vytvoření potenciálu dalšího růstu zákazníka
V průběhu implementace byl vypracován koncept spouštění nových poboček a realizace v nových teritoriích. Tento koncept umožní společnosti AAA Auto zřízení a nastavení nové pobočky z pohledu pokrytí informačním systémem v řádu dnů. Realizace působení v nové zemi je pak dle vyzkoušeného konceptu otázkou týdnů. Tato skutečnost pozitivně ovlivnila možnosti plánování expanze a růstu společnosti, kdy došlo významnému zrychlení celého procesu.

K dalším přínosům patří:

 • Sjednocení systému do jedné sourodé aplikace „Microsoft Dynamics NAV“
 • Podpora veškerých podnikových procesů
 • Zlepšení spolupráce oddělení napříč celou společností
 • Snadnější koordinace mezinárodních aktivit 
 • Podpora při rozhodování společnosti
 • Úspora nákladů na IT oddělení
 • Rychlá implementace nových služeb nebo vylepšení služeb stávajících

Ocenění implementovaného řešení:

             

Produkty a technologie

Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3
Business Analytics
Microsoft  Windows XP
Microsoft SQL 2005
Microsoft Windows 2003 Enterprise  64bit
Microsoft Windows 2003 Standard  64bit
Microsoft Office 2003
Microsoft SharePoint server


Citace
„Mona Lisa umožní naší firmě stát se významným hráčem na mezinárodním automobilovém trhu.“ Marek Machala,  CIO, AAA AUTO a.s.

Případová studie AAA Auto a.s.  - 337 kB


AXIOM PROVIS Int., s.r.o., Pod Vrškem 5360, 760 01 Zlín, Telefon: +420 577 113 111, E-mail: info@axiomprovis.cz
Microsoft Dynamics NAV, CRM, Navision

 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.